เครื่องบากท่อ PJ JUMBO 5

เครื่องบากท่อ pjjumbo
เครื่องบากท่อ PJ JUMBO 5″
บากได้ตั้งแต่ 1″ – 5″