เครื่องดัดโค้ง PJ BENDER 2007-1

เครื่องดัดโค้ง รหัส 007
ดัดได้ตั้งแต่ 1″ – 4″
พร้อมโมว์ดัด 1″,2″,3″,4″ มอเตอร์ 5 HP เกียร์เบอร์ 100
ไฟ 380 V. ระบบไฮดรอลิคแนวนอน